Boligforening

ForsikringsMæglerGruppen Danmark har mange års erfaring i at betjene private ejerforeninger og andelsboligforeninger, men også de helt store almennyttige boligforeninger, indgår som samarbejdspartner.

Vi samarbejder med de bedste forsikringsselskaber på netop dette forretningsområde, hvilket sikrer en absolut billig præmie, med markedets bedste dækninger, som ud over den almindelige brandforsikring og anden bygningsbeskadigelse som bl.a. stormskader, vandskader, kortslutning, husejeransvar m.m, også kan omfatte

 • Løsøreforsikring til dækning af foreningens løsøre i fælleshus, vaskemaskiner m.m., haveredskaber og lignende
 • Vasketøjsforsikring - som dækker skade på beboernes vasketøj ved benyttelse af foreningens vaskemaskiner
 • Nøgleforsikring - som dækker hvis udgift til omstilling af låse ved indbrud i de lokaler som forening råder over
 • Retshjælpsforsikring
 • Huslejetabsforsikring - genhusning
 • Bestyrelsesansvarsforsikring
 • Hærværksforsikring
 • Udvidet rørskade forsikring
 • Svamp- og insektskadeforsikring
 • Små skader behandles af boligforeningen selv
 • Større skader varetages af kompetente skadesbehandlere
 • Individuelle ønsker imødekommes i stort omfang efter forhandling med selskaberne

 

Interesseret så klik her