ForsikringsMæglerGruppen Danmark udvider

Vi har haft stor succes i de seneste år, som en veldreven forsikringsmæglerorganisation og har nu mulighed for at udvide og kunne tilbyde endnu flere at få del i succesen.

Er du ansat eller selvstændig forsikringsmægler ?
Vi hører gerne fra dig, hvis Du ønsker stor indflydelse på din egen hverdag og f.eks. er:
Indehaver af en forsikringsmæglervirksomhed, som ønsker dine kunder og dine medarbejdere oplever en naturlig og glidende overgang til din 3. alder, samtidigt med at du sikrer porteføljeværdien i forbindelse med generationsskifte.
Indehaver af en forsikringsmæglervirksomhed og ønsker at drøfte muligheder og gensidige udbytter ved at tilknytte din virksomhed til os, herunder fokus på udviklings- og optimeringsmuligheder for dig og os, ved at blive tilknyttet en stærk og bred faglig organisation.
Ansat forsikringsmægler, som har lyst til og mod på at blive selvstændig og gerne vil udnytte alle de fordele der ligger i at få stillet et komplet og gennemprøvet koncept til rådighed, samt de yderligere muligheder der ligger i at være en del af en større organisation.

Er du assurandør eller mæglerassistent ?
Vi hører også gerne fra dig, hvis du i dag er assurandør eller mæglerassistent, med ønske om at blive Forsikringsmægler. Vi hjælper dig med den nødvendige uddannelse, med afsæt i en start som Forsikringskonsulent i FMG Agenturer.

Generelt
Vi har en velfungerende administration på skadesområdet, og som ny får du hjælp fra bl.a. flere uddannede forsikringsmedarbejdere og erfarne forsikringsmæglere.

Kompetencer/færdigheder
• Målrettet og kundefokuseret rådgivning
• Planlægning og samarbejde
• Løsningsorienteret teamspiller

Vi tilbyder
Decentral organisation hvor du selv er herre over økonomiske resultat mål, i et miljø hvor der er kort vej fra ide til beslutning og handling.

Yderligere oplysninger
Henvendelser vedrørende stillingen kan rettes til:

Adm. direktør Niels Caspersen e-mail nc@fmg-dk.dk