God, stabilt it – er nøglen til succes!

ForsikringsMæglerGruppen Danmark (kaldet FMG) benytter sig af it-værktøjer leveret af InsuBiz. Værktøjer der understøtter kvaliteten i vores administration og service og som skaber værdi og overblik for vores kunder 24 timer i døgnet.

Vores it-værktøjer er effektive og virksomme 99,99% af tiden. Det giver pålidelighed og stabilitet. Vi kan levere kvalitet hele tiden. Kvalitet som grundlægges i, at værktøjet er kundebaseret og skræddersyet til store mængder indtastet data med høj detaljegrad. Detaljer der giver godt
overblik og gør os i stand til at understøtte vores gode kvalitet og service overfor både forsikringsselskaber og kunder.

It-værktøjets værdiskabelse for vores kunder kommer særligt til udtryk gennem InsuBiz X-net, som er en onlineløsning der styrker
kommunikationen mellem FMG og vores kunder på en nem og enkel måde.

Som kunde får du automatisk tilbudt adgang til InsuBiz X-net:


Skadekunder:

  • Du får en enkel adgang til dine forsikringer, og du kan nemt følge med i præmieniveauet, dækninger, summer mv. selv på flere forsikringssteder. Som kunde vil du også kunne få adgang til den korrespondance som FMG har med forsikringsselskaberne om de enkelte forsikringer. 
  • Du kan se FMGs udbudshistorik på InsuBiz X-net, hvor udbudsmaterialet vil være tilgængeligt.
  • Du har mulighed for online skadeanmeldelse og kan efterfølgende følge med i skaden og dens status.
  • Der findes et dokumentarkiv, der kan rumme de væsentligste data i samarbejdet, f.eks. kopi af policerne, opkrævning, samarbejdsaftalen eller mæglerfuldmagten.