Landbrug

Dansk landbrug har igennem de sidste 30 år gennemgået en markant ændring. Fra tidligere at være drevet som familiebrug med jordbrug og forskelligt dyrehold, er udviklingen gået i retning af industrilandbrug, som enten er specialiseret i planteavl eller dyrehold i stor stil. Det kræver et avanceret produktionssystem, som er baseret på specialudviklede maskiner m.m. Et moderne landbrug er i dag sidestillet med avancerede industrivirksomheder – som har behov for kvalificerede forsikringsløsninger - som dækker når uheldet er ude og produktionen stopper.
        
ForsikringsMæglerGruppen Danmark (kaldet FMG) samarbejder med en række forsikringsselskaber som tilbyder forsikringer til landbrug – både store producentlandbrug, mindre familie- og deltidslandbrug samt hobbylandbrug. Medarbejderne hos FMG som rådgiver om landbrugsforsikring har tilknytning til landbruget.

Ved et samarbejde med FMG opnår landmanden følgende:
  •Der foretages en grundig analyse af forsikringsbehovet
  •Der udarbejdes et udbudsmateriale
  •Udbudsmaterialet sendes til udvalgte forsikringsselskaber – mindst 3
  •Tilbud modtages og gennemgås med kunden
  •Der vælges et forsikringsselskab at samarbejde med

Derefter varetager vi alle opgaver i relation til forsikringerne bl.a.:
  •Årligt servicebesøg med opfølgning på forsikringsdækningerne og evt. justering af disse
  •Håndtering af skadesanmeldelser og kontrol af erstatningsudbetalinger
  •Rådgivning om sikring, sikkerhedsudstyr m.m.
  •Orientering om nye produkter og muligheder
  •Almindelig service

Ønskes der yderligere information kan vores specialist, forsikringsmægler Jan H. Nielsen kontaktes på tlf. 2044 1384 eller via e-mail jan@fmg-dk.dk