Rådgivning

Rådgivning

Flere og flere virksomheder vælger at lade en forsikringsmægler tage ansvaret for hele forsikringsprogrammet.

Virksomheder vælger at samarbejde med netop os, fordi vi giver seriøs og professionel rådgivning, som er baseret på dybdegående analyser af virksomhedens risici. Sammen finder vi den perfekte balance mellem risiko og forsikring.

Vores forsikringsmæglere har mange års uddannelse og erfaring. Vi sætter en stor ære i at give professionel, personlig og faglig kompetent rådgivning med din virksomhed som omdrejningspunkt.

Som landets 7. største forsikringsmæglervirksomhed sikrer ForsikringsMæglerGruppen Danmark (kaldet FMG) din virksomhed en samarbejdspartner med stort branchekendskab og ekspertise.

FMG samarbejder med alle betydende forsikringsselskaber på det danske marked. Din virksomhed er derfor sikret det bedst mulige udbud af forsikringsselskaber, når forsikringerne skal placeres.

Vores medlemskab af brancheorganisationen ”Forsikrings Mægler Foreningen” sikrer, at vi lever op til lovens krav om ekspertise, rådgivningsansvar og økonomisk soliditet.

Fuldmagt:
Før samarbejde påbegyndes, skal der udfærdiges en fuldmagt, der klart beskriver hvilken bemyndigelse forsikringsmægleren har fået.
Fuldmagten anvendes overfor forsikringsselskaberne som bevis for, at forsikringsmægleren har bemyndigelse til at handle på kundens vegne.

Samarbejdsaftale og honorering:
Samtidig med fuldmagten skal der udfærdiges en samarbejdsaftale hvor kunden og forsikringsmægleren aftaler hvilke opgaver der skal udføres og hvilken honorering forsikringsmægleren skal have for dette arbejde.
Honorarets størrelse afhænger af den tid forsikringsmægleren skal anvende på den aftalte opgave.
De fleste forsikringsselskaber reducerer forsikringspræmien, når der indgås aftale med en forsikringsmægler. Denne reduktion er medvirkende til, at brug af en forsikringsmægler i de fleste tilfælde ikke forøger de samlede forsikringsudgifter.

Fordele ved at benytte ForsikringsMæglerGruppen Danmark:
• Forsikringsmægleren er en professionel rådgiver og uafhængig af forsikrings- og pensionsselskaberne. Vi skal alene varetage din virksomheds interesser.
• FMG rådgiver om risikohåndtering og formidler forsikringsprodukter fra alle betydende forsikringsselskaber i Danmark. Vi har endvidere kontakt til Lloyds London.
• FMG skaber sikkerhed for korrekt forsikringsdækning gennem professionelle værktøjer og dygtige erfarne forsikringsrådgivere.
• FMG finder den rigtige løsning til den rigtige pris.
• Virksomheden kan nemt skifte forsikringsselskab, uden at skifte forsikringsrådgiver.
• Forsikringsmægleren overvåger forsikringsmarkedet og kontrollerer kundens policer og opkrævninger før de fremsendes.
• FMG har udvidet rådgiveransvar, og er underlagt lovkrav om rådgiveransvarsforsikring.
• FMG er underlagt Lov om Forsikringsformidling, herunder Bekendtgørelse om god skik for forsikringsmæglervirksomheder, og er underlagt løbende tilsyn af Finanstilsynet.
• FMG efterlever ForsikringsMægler Foreningens etiske retningslinjer.