Klageansvarlig

I henhold til bekendtgørelse nr. 1264 af 8. december 2006 skal finansielle virksomheder,
hvortil forsikringsmæglervirksomheder hører, udpege en klageansvarlig, der er ansvarlig for klagebehandlingen internt i virksomheden.

Bekendtgørelsen gælder for private kundeforhold og erhvervsmæssige kundeforhold, såfremt disse
ikke adskiller sig væsentligt fra et privat kundeforhold.

Selvom langt de fleste kunder i ForsikringsMæglerGruppen Danmark er erhvervskunder og således ikke er omfattet af reglerne om en klageansvarlig har vi valgt at alle uanset kundetype skal kunne
klage til en klageansvarlige instans, det anser vi for det mest kundevenlige.

I ForsikringsMæglerGruppen Danmark, bestræber vi os på at give vore kunder en god oplevelse hver gang, og derfor vil selskabets bestyrelsesformand, eller direktør, også selv være klageansvarlig, således at der hurtigt kan blive rettet op på forhold der ikke svarer til den standard vi ønsker at levere.

Lever vor sagsbehandling ikke op til dine forventninger, og føler du ikke at forholdet bliver rettet til
din tilfredshed, efter at du har rettet henvendelse til os, skal du blot ringe, maile, faxe eller sende et brev stilet til: Klageansvarlig Niels Caspersen, mail: post@fmg-dk.dk , eller til selskabets adresse evt. faxnummer.