Revisor

ForsikringsMæglerGruppen Danmark  (kaldet FMG) betjener i dag på landsplan en lang række revisionsfirmaer på følgende områder:
• Revisoransvarsforsikring.
• Revisorgarantiforsikring.
• Kontorforsikring dækkende kontorinventar, edb, kartoteker, erhvervsansvar, arbejdsskadeforsikring m.m.
• Kollektiv ulykkesforsikring
• Pensionsløsninger

En løsning som vi kalder FMG Revisorordning. Produkterne kan vælges enkeltstående eller i kombination.

FMG har indgået samarbejde med en lang række forsikringsselskaber, som tilsammen tilbyder ovenstående forsikringsdækninger.

FMG har et indgående kendskab til de forsikringsvilkår, som de enkelte forsikringsselskaber anvender, og kan derfor give Deres revisionsfirma en præcis rådgivning om, hvilket forsikringsselskab der vil være mest fordelagtig at samarbejde med, hvad angår forsikringsvilkår og præmie, sat i forhold til Deres revisionsfirmas risikoprofil.

Ved at samarbejde med FMG, opnår I følgende fordele:
• Indhentning af tilbud fra forsikringsselskaber.
• Rapport visende forskelle i forsikringsvilkår/dækningsomfang.
• Præmiespecifikation.
• Anbefaling af forsikringsleverandør og tegning af forsikringsdækningen.
• Løbende servicering af forsikringsdækning.
• Information  om nye produktmuligheder eller ændringer, som virksomheden skal være opmærksom på.
• Opfølgning på risikoændringer i Deres revisionsfirma, som kan have betydning for forsikringsdækningen, eksempelvis nye forretningsområder som er kommet til, og som De af gode grunde ikke kunne oplyses på tegningstidspunktet

Ønskes der yderligere information kan vores specialist, forsikringsmægler Johannes Koppetsch kontaktes på tlf. 27 14 01 19 eller via e-mail jhk@fmg-dk.dk