Download skadesanmeldelser

Her kan downloades følgende skadesanmeldelser i PDF-format:

Skadesanmeldelse for motorkøretøj
Skadesanmeldelse for løsøreskade
Skadesanmeldelse for bygningsskade
Skadesanmeldelse for ansvarsskade
Skadesanmeldelse for transportskade
Skadesanmeldelse for brilleskade på arbejdsskadeforsikringen
Skadesanmeldelse for rejseskade


Skadesanmeldelsen kan udfyldes direkte på din pcér og du skal udfylde alle relevante felter på skadesanmeldelsen.

Når skadeanmeldelsen er udfyldt skal den udprintes for underskrift og sendes til:

ForsikringsMæglerGruppen Danmark
Ledreborg Allé 128 D
4000 Roskilde
Fax. 7020 2439

eller til din lokale forsikringsmægler, som du finder adresse eller faxnummer på under fanen:

Kontakt os/ Find os (se under det område hvor du bor).