Skibe og Lystfartøjer

Er du indehaver af en eller flere mindre erhvervsskibe eller lystfartøjer – så kan vi tilbyde et samarbejde.

Via vores samarbejdspartnere kan vi afdække forsikringsbehovet for eks. mindre erhvervsskibe, erhvervsskibe med op til 12 passagerer, fiskefartøjer samt lystfartøjer.
    
ForsikringsMæglerGruppen Danmark (kaldet FMG) samarbejder med en række forsikringsselskaber som tilbyder forsikringer til denne branche. Medarbejderne hos FMG som rådgiver om skibsforsikring har tilknytning til sejlads.

Ved et samarbejde med FMG opnår skibeejeren følgende:
   • Der foretages en grundig analyse af forsikringsbehovet
   • Der udarbejdes et udbudsmateriale
   • Udbudsmaterialet sendes til udvalgte forsikringsselskaber – mindst 3
   • Tilbud modtages og gennemgås med kunden
   • Der vælges et forsikringsselskab at samarbejde med

Derefter varetager vi alle opgaver i relation til forsikringerne bl.a.:
   • Årlig servicebesøg med opfølgning på forsikringsdækningerne og evt. justering af disse
   • Håndtering af skadesanmeldelser og kontrol af erstatningsudbetalinger
   • Rådgivning om sikring, sikkerhedsudstyr m.m.
   • Orientering om nye produkter og muligheder
   • Almindelig service

Ønskes der yderligere information kan vores specialister kontaktes:
   • Forsikringsmægler Johannes Koppetsch, tlf.: 27 14 01 19, e-mail: jhk@fmg-dk.dk.
   • Forsikringsmægler Niels Schiellerup, tlf.: 23 66 26 24, e-mail: nsr@fmg-dk.dk

Er du medlem af Dansk Sejlunion, så kig ind på www.sejlsport.dk, hvor du kan få mere information om DS-Forsikringsordningen, udviklet i samarbejde med FMG.